Från skärgården med hjärtat.

Auran Pikkuleipä

Auran Pikkuleipä

Auran Pikkuleipä grundades för över 80 år sedan och har verkat största delen av sin historia på olika platseri Nådendal. Senare flyttades verksamheten till Pemar, där man verkade i 5 år varefter företaget slogs samman med Pargas Ax Oy (15.01.2007).

Auran Pikkuleipäs produktsortiment var till en början mycket brett och innehöll nästan alla till bageribranschen hörande produkter. På senare år har Auran Pikkuleipä koncentrat sig enbart på produktion av småbröd och pepparkakor. Företaget har idag ett landsomfattande försäljningsnätverk.

Vårt specialkunnande ligger i att producera gluten- och sockerfria småbröd samt dekorerade peppakakor. Vi värnar fortsättningsvis om traditioner och håller oss till inhemska råvaror i produktionen.